Aktuellt om spannmålsmarknaden med fältvandringar

Onsdag 9.8 kl. 18.30
i Pörtom hos Mats Nordman
(Sommarbacksvägen 12, 66270 Pörtom, vägvisning från Österlandsvägen)

Torsdag 10.8 kl. 18.30
Rönnvik hembygdsgård (Rönnviksvägen 69, 66580 Kuni)

Program
Växtsäsongen 2023 – ProAgria ÖSL
Info om Tuottoprojektet, vars mål är att förbättra producenternas
förhandlingsposition genom bildande av
spannmålsproducentorganisationer – Taru Antikainen, MTK
Marknadsläget – Rikard Korkman, SLC
Aktuellt från Hankkija

Arrangörer: ÖSP i samarbete med projekt KursGården 20+