Med anledning av problemet att söka fastighetsskattestöd för produktionsbyggnader inom jordbruk har vi gjort upp en mall som det går att skriva under och sända in till Skatteförvaltningen.

Som bekant känner näringsskattelagen inte till ”produktionsbyggnader inom jordbruk” vilket förorsakar problem för aktiebolag och bolag inom växthusnäringen

Andemeningen har ju varit att alla företag verksamma inom lantbrukssektorn skall kunna erhålla fastighetsskattestödet. Därför kan den som faller utanför, men ändå vill ansöka om fastighetsskattestödet göra så här:

  1. Skriv ut blankett 7M
  2. Fyll i punkt 1 och skriv Bifogat fritt formulerad bilaga
    Mall: Blankett 7M
    Mall: fritt formulerad bilaga
  3. Underteckna bilagan med namn och datum
  4. Sänd in till Skatteförvaltningen på adressen nedan.
    Ansökan bör vara framme före 31.10.2022 (går ej att göra elektroniskt)

Skatteförvaltningen
Optisk läsning av samfundsblanketter
PB 200, 00052 SKATT

Vi vet inte om det går att få fastighetsskattestödet åt er som i dagsläget står utanför möjlighet att ansöka om det. Betrakta därför detta som ett försök, där de som lämnar in ansökan eventuellt har möjlighet att erhålla stödet senare. SLC kommer att driva ärendet juridiskt om så krävs och den som lämnat in en anhållan borde rimligtvis få fastighetsskattestödet om SLC har framgång i sitt arbete. Lämnar du däremot inte in en anhållan så finns risk för att du inte får tillbaka fastighetsskatten även om SLC skulle få ett prejudikat som är till vår fördel.

Har du frågor kan du kontakta
David Pettersson
Trädgårdsombudsman
050 56 32 719
david.pettersson@slc.fi