Österbottens svenska producentförbund önskar alla producenter och medlemmar en God Jul och ett Gott Nytt År.

I stället för att skick julkort har vi i år betalat in en summa till Project liv.

 

Project liv rf. är en förening som vill skapa mer glädje i vardagen för långtidssjuka barn och deras familjer.

Vi vet att det lilla kan göra mycket. Barn ska få vara barn, även i de svåraste stunderna. Vi vill att alla någon gång ska få känna glädje och iver även i en svår situation i sjukhusmiljö.

Vi ser också att det behövs någon som konkret jobbar för bättre och gladare sjukhusmiljöer, någon som skapar glädje i tillvaron för att påskynda tillfriskningsprocessen och någon som jobbar för de svenskspråkigas rättigheter att få vård och stöd på sitt eget modersmål.