På torsdag kväll 11.6 kl. 18:30 diskuterar vi ogrästryck, skadeinsekter, bladgödsel ja allt som är aktuellt för växtskyddet detta år inom de vanligaste grödorna som vårspannmål, proteinväxter och höstspannmål.

Du kan ställa frågor och få svar. Logga in på länken senast kl. 18:30 på torsdag 11.6. Länken finns här:

 

 

Kursen gratis för ÖSP medlemmar, övriga 20 €.  Att göra fel beslut inom växtskyddet kan bli mycket kostsamt.

 

Greppa marknadens webbfältdag genomförs av ÖSP i samarbete med Projekten kursgården 20+ och Bodenlive vid YA, samt Proagria ÖSL och YARA