Hjortdjursenkät till SLC- och MTK-medlemmar

MTK och SLC genomför under början av februari en nationell hjortdjursenkät riktad till medlemmar i skogsvårdsföreningarna och producentförbunden. Avsikten är att kartlägga medlemmarnas syn på i vilken riktning de regionala hjortdjursstammarna borde utvecklas samt betydelsen av skadorna med tanke på näringsidkande. För centralorganisationernas intressebevakning är det mycket värdefullt med respons och information i frågan, och vi hoppas att du tar dig tid att besvara enkäten.

I samband med enkäten finns även aktuell information om intressebevakningen gällande viltstammar och viltfrågor.

Enkäten finns här:

 

slc.fi/hjortdjursenkat

 

SLC, skogsvårdsföreningarna och producentförbunden informerar närmare om enkäten till medlemmarna och information kommer även att ingå i Landsbygdens Folk.

Enkäten kan besvaras fram till den 14 februari.

Tilläggsinformation:
Viktor Harvio, SLC:s skogsombudsman
viktor.harvio@slc.fi