Hur ska vi förbereda oss på att odla i ett förändrat klimat?

 

Nu är det dags att anmäl sig till seminariet: ”ANPASSNING NU, hur trygga matproduktionen i Österbotten när klimatet förändras”.

Seminariet arrangeras tisdagen den 18 januari kl. 9.30 – 15.30 via Teams.

Föreläsarna kommer bland annat från Meteorologiska institutet, Boreal, LUKE och Lantbrukssällskapet. Därtill föreläser Österbottniska odlare.

Hela programmet och anmälan hittar ni här.

Evenemanget är avgiftsfritt.