Info till nöt- och fårgårdar i Österbotten

Webbinarium på Teams.

Fre 18.2 kl. 12 – 14

 

Program:

 Öppningsanförande av Niclas Sjöskog, ÖSP 

Aktuellt inom lantbrukspolitiken.

 

EU:s produktionskopplade stöd – Juha Palonen, Jord- och skogsbruksministeriet

Palonen informerar om förändringar i bidragsansökan och bidragsgrunderna som för Österbottens del påverkar nöt och fårgårdar.

 

Fullmakter och fullmaktsförfarandet – Lantbrukssällskapet ProAgria ÖSL

Under våren tar Livsmedelsverket i bruk det nya nötkreatursregistret, det innebär att alla nötgårdar måste ge nödvändiga fullmakter via Suomi.fi. Lantbrukssällskapet förklarar hur man ger fullmakt och till vem man skall ge.

 

Undvik fel och fixa övervakningen – Jan Asplund Österbottens NTM- Central

Vilka är det vanligaste felen som hittas på en nöt- och fårgårdar vid övervakning, och hur skall man undvika dessa.

 

Sammanfattning och info från Lantbrukskansliet

Annica Lind (Närpes), Maria Berglund (Pedersöre) Roger Bertils (Vörå).

 

Anslut direkt genom länken

https://bit.ly/nötfårinfo