På grund av den rådande situationen med coronaviruset och de nya direktiven från landets regering så inhiberas alla kvarvarande lokalavdelningsmöten. Vi återkommer med information om hur lokalavdelningarna skall hantera frågor kring val, ansvarsfrihet och övrigt som berör stadgeenligheten. Sådana frågor är nu sekundära och det viktiga är att vi tillsammans bromsar takten på smittspridning så att sjukvården inte blir överbelastad. För vår sektor är det också viktigt att hindra smittspridningen så att inte matproduktionen riskeras.