Styrelsen för Österbottens svenska producentförbund följer med oro vargsituationen på Replot efter att flera fårproducenter sammanlagt mist över 120 får till följd av vargattacker. Fåren som revs betade på holmar utanför Björköby och fyllde en viktig funktion som landskapsvårdare som håller landskapet öppet och bidrar till en större mångfald av växter, insekter och djur. Betande får i skärgården är en flera hundra år gammal tradition som nu försvåras av den ökande förekomsten av varg i Österbotten. Får vargen husera fritt är risken stor att traditionen måste upphöra.

 

Det är i dagsläget väldigt svårt att skydda husdjuren från problemvargar med gällande lagstiftning. Trots den förödelse som mötte fårägarna i Björköby när de skulle hämta hem fåren efter sommaren är det svårt att få dispens för jakt på den varg som rivit fåren och som fortfarande rör sig i skärgården.

 

Det måste bli en ändring i vargpolitiken så att enskilda vargar som attackerar husdjur snabbt kan avlivas med dispens och stamvårdande jakt måste också bli möjlig för att kontrollera att inte vargpopulationen på ett begränsat område växer okontrollerat.