Covid-19-epidemin har ruskat om oss, men det finns också andra störningar som kan drabba ett jordbruksföretag. Vilka åtgärder kan man vidta på sin gård för att skydda sig mot olika motgångar? Detta behandlas på den beredskapskurs för jordbrukare som NTM-centralen i Österbotten arrangerar i samarbete med Försvarsutbildningsföreningen MPK. Experter inom bl.a. räddningsväsendet, el- och vattenförsörjning samt försörjningsberedskap fungerar som föreläsare.

I Österbotten ordnas en svenskspråkig kurs onsdagen den 25.11.2020 kl 9.30-15.00 virtuellt på plattformen Teams.

Mer information om kursen och hur man anmäler sig får du på Försvarsutbildningsföreningen MPKs hemsida, https://koulutuskalenteri.mpk.fi/Koulutuskalenteri/Tutustu-tarkemmin/id/100851

Sista anmälningsdag är måndagen den 23.11.2020. Deltagarlänken till Teams sänds till alla anmälda då anmälningstiden har gått ut, så det är viktigt att uppge sin epostadress vid anmälan.