Republikens president Sauli Niinistö har på självständighetsdagen förlänat utmärkelser till tre av våra förtroendevalda .

De premierade är:

ÖSP:s förbundsordförande Tomas Långgård, Malax, har förlänats  Förtjänstkorset av Finlands Vita ros orden.

Tomas har varit ÖSPs förbundsordförande sedan 2017 och viceordförande 09-16. Bland övriga förtroendeuppdrag kan nämnas styrelseledamot  i SLC sedan 2003, medlem i ÖKs förvaltningsråd 01-09 och styrelseledamot i ÖK sedan 2012. Tomas har oförtröttligt lyft fram betydelsen av de österbottniska och nationella jordbruket – det rena och trygga mat vi producerar i Finland.

 

Matts Samulin, Esse,  har förlänats Förtjänstkorset av Finlands Lejons orden.

Matts har varit ÖSP:s förbundsstyrelses suppleant 2003 – 2019. Matts var även Esse lokalavdelning av ÖSP ordförande 2002 – 2010 och SLC fullmäktigemedlem 2005-2019.  Matts har arbetat aktivt med frågor inom äggsektorn.

 

Mikael Åsvik, Terjärv, har förlänats Förtjänstkorset av Finlands Lejons orden.

Mikael har varit ÖSP:s förbundsstyrelse medlem åren 2004 – 2018. Bland övriga förtroendeuppdrag kan nämnas Terjärv lokalavdelning av ÖSP ordförande 2003 – 2011 och styrelsemedlem i Maitoyrittäjät ry – Mjölkföretagarna rf sedan 2013. Mikaels specialintresse är mjölksektorn.

 

Utmärkelserna kommer att delas ut på ÖSP:s förbundsmöte våren 2021.

Hjärtliga gratulationer till de premierade!

Tomas Långgård
Matts Samulin
Mikael Åsvik