Vi har i år tagit i bruk ett nytt medlemsregister så vi ber alla medlemmar att kontrollera uppgifterna på medlemsfakturorna extra noga.
Om det finns felaktigheter i uppgifterna, vänligen kontakta oss.

Observera också att det är viktigt att alla medlemmar vid betalningen av medlemsavgiften använder det referensnummer som finns på fakturan. ÖSP har också nytt bankkontonummer.

Medlemskorten på fakturan är tyvärr inte perforerade och kan tryckas ut från fakturan utan måste klippas loss. Arbetet med medlemsregistret fortgår under året och till nästa år är utvecklingsarbetet förhoppningsvis klart.

Håll dina kontaktuppgifter uppdaterade
Det är viktigt att organisationen har uppdaterade kontaktuppgifter till medlemmarna och därför ber vi att medlemmar meddelar sin e-postadress till det egna förbundet.
Observera att Telia kommer att avsluta sin pp.inet e-postservice under år 2023. Det finns flera medlemmar vars e-postadresser slutar med @pp.inet.fi så meddela vänligen den nya e-postadressen.

Kontaktuppgifter:
ÖSP:s kansli: (06) 318 9200 eller osp@slc.fi