Hur bedriva ett kostnadseffektivt lantbruk?

Denna föreläsningsserie ordnas inom ramen för ÖSP:s nya projekt Ekonomilaboratoriet. Tre onsdagar i rad kommer vi att bjuda på en föreläsning med teman som anknyter direkt till projektet och på så sätt försöka ge svar på frågan hur man kan bedriva ett mer kostnadseffektivt lantbruk idag.

Ta chansen att komma med och lyssna på intressanta och inspirerande föreläsningar, få nya perspektiv och tankar kring ditt eget lantbruk samt chansen att diskutera med sakkunniga och övriga deltagare kring ekonomiförvaltning, maskinkostnader och energianvändning.

Varje föreläsning har en inbjuden gäst som talar kring respektive tema och därefter finns det möjlighet att ställa frågor och diskutera. Varje föreläsning tar max 1,5 h i anspråk för att det ska vara lätt att planera in deltagandet trots övriga vardagssysslor.

 

Delta, lyssna och ställ frågor!

Program:

 

Sänk kostnaderna, höj priset och sälj mer!

Onsdag 4.11.2020 kl. 10-11.30

 

 

 

Föreläsare: Maria Österåker, ED

 

Alla vill gå med vinst. Vinst uppstår när vi får in mer pengar än vad det går ut. Så vad betyder det här i praktiken? Sänkta kostnader, höjda priser och/eller ökad försäljningsvolym? Lyssna när Maria Österåker på ett enkelt och inspirerande sätt pratar om grundprinciperna bakom en vettig ekonomiförvaltning. 

Anmälan senast 3.11 kl. 15. Anmäl här: https://webropol.com/ep/ekonomilaboratoriet2020

 

Förbättra lönsamheten med god maskinekonomi!

 

Onsdag 11.11.2020 kl. 10-11.30

 

 

 

Föreläsare: Axel Lundberg, Ekonomirådgivare HIR Skåne

 

Varför är maskinkostnader viktiga att ha koll på och vad är en rimlig maskinkostnad på din gård? Kanske är maskinsamarbete en bra lösning för att hålla nere maskinkostnaderna? I sin föreläsning delar Axel Lundberg exempel från faktiska gårdar och berättar hur det ser ut i verkligheten på olika gårdar han jobbat med. Lundberg berättar på ett enkelt och konkret sätt vad som kännetecknar en god maskinekonomi.

Anmälan senast 10.11 kl. 15. Anmäl här: https://webropol.com/ep/ekonomilaboratoriet2020

 

 

 

Spara energi genom resurseffektivisering

 

Onsdag 18.11.2020 kl. 10-11.30

 

 

 

Föreläsare: Niklas Bergman, expert resurseffektivitet och energi, LRF

 

Hur kan du optimera din energianvändning och resurseffektiviteten på din gård? I denna föreläsning kommer vi att diskutera hur effektivare användning av resurser kan bidra till att sänka kostnaderna och öka konkurrenskraften i ditt lantbruk. Även omställning till förnybar energi och produktionen av förnybar energi tas upp.

 

Anmälan senast 17.11 kl. 15. Anmäl här: https://webropol.com/ep/ekonomilaboratoriet2020

 

Anmälan:

Föreläsningarna ordnas virtuellt via Microsoft Teams och länk till mötet fås efter anmälan till den angivna e-postadressen. Anmälan via anmälningssidan.

Det går också bra att anmäla sig direkt till projektledare Linda Sundman-Melin, linda.sundman-melin@slc.fi. Sista anmälningstidpunkt är kl. 15 dagen innan varje föreläsning, d.v.s. 3.11, 10.11 och 17.11. 

 

Kostnad:

För ÖSP:s medlemmar är det helt gratis att delta, medan vi för övriga uppbär en kostnad på 25 euro/föreläsning eller 60 euro för hela föreläsningspaketet på tre föreläsningar. Fakturering sker efter webbseriens slut.

Kontakt:
Vid frågor, ta kontakt med projektledare Linda Sundman-Melin, linda.sundman-melin@slc.fi eller tfn 050-3734263 (även sms/whatsapp).

 

ÖSP:s projekt Ekonomilaboratoriet har i syfte att stärka det företagsekonomiska kunnandet hos de österbottniska jordbruksföretagen. Mera information på projektsidan.

 

 

Välkommen på föreläsning!