Österbottens svenska producentförbund r.f. (ÖSP) är en organisation som
bedriver jord- och skogsbrukarnas intressebevakning i Österbotten för
5600 medlemmar på 2500 lantbrukslägenheter varav 120 är växthusföretag.
ÖSP är den största medlemmen i Svenska lantbruksproducenternas
centralförbund r.f. (SLC) som bland annat förhandlar med statsmakten om
viktiga jord- och skogsbrukspolitiska frågor. ÖSP:s kansli finns i Vasa.

Nu söker vi en
KOMMUNIKATIONS ASSISTENT
Vi erbjuder ett varierande arbete med möjligheter att utveckla vår kommunikation
både internt och externt tillsammans med organisationens anställda.
Vi söker en person med erfarenhet av bl.a. sociala medier och administrativt
arbete. Du får möjlighet att arbeta med kommunikation på olika sätt med ett
stort ansvar. Dagliga kanslifunktioner ingår i ditt arbete och du kommer att få
en bred insyn i ÖSP:s verksamhet. Det är till fördel om du har ett intresse av
finländsk livsmedelsproduktion och är villig att lära dig under ditt nya arbete.
Arbetet är på heltid och anställningen inleds i april enligt överenskommelse.
Ansökan jämte CV och löneanspråk sänds till johanna.smith@slc.fi senast
21.1.2022, kl. 16.00.

Frågor angående tjänsten kan riktas till verksamhetsledare Johanna Smith,
tfn 041 465 1094 eller ordförande Tomas Långgård, tfn 050 555 3646.
Ansökningarna returneras inte.