Österbottens svenska producentförbund r.f. (ÖSP) är en organisation
som bedriver jord- och skogsbrukarnas intressebevakning i
Österbotten för 5700 medlemmar på 2700 lantbrukslägenheter varav
140 är växthusföretag.

Vi söker nu en vikarierande TRÄDGÅRDSOMBUDSMAN

ÖSP:s trädgårdsombudsman sköter intressebevakningen för de finlandssvenska
trädgårds- och frilandsproducenterna. Placeringsort är Vasa, men arbetet förutsätter
resande både i Österbotten och inom Finland. Arbetet är omväxlande och
ger en god inblick i politiskt beslutsfattande och utformandet av det nationella
stödsystemet.
Vi förväntar oss av sökande en för arbetet lämplig yrkeshögskoleutbildning som
hortonom- eller agrologutbildning eller annan motsvarande utbildning samt insikter
i särskilt växthusnäringens produktionsförutsättningar. Tjänsten förutsätter
god organisations- och samarbetsförmåga samt förmåga till självständigt arbete.
Det ses som en fördel om sökande har tidigare erfarenhet av intressebevakning
och jordbrukspolitik samt kunskap om det österbottniska växthusklustret.
Tilläggsinformation ges av verksamhetsledare Susanne West tfn 050-590 1940.
Anställningen inleds senast 1.8.2021 men kan inledas tidigare enligt överenskommelse.
Arbetet är på heltid och tidsbundet fram tills 31.7.2022 men med eventuell
möjlighet till förlängning.
Ansökningar med löneanspråk sänds till Österbottens svenska producentförbund
r.f., Handelsesplanaden 16 B, 65100 Vasa eller per e-post till susanne.west@slc.fi
senast 26 mars 2021. Ansökningarna returneras inte.