Välkomna på
Österbottens svenska producentförbund r.f.:s

HÖSTMÖTE
Måndag 11 december 2023 kl. 10.00
vid Norrvalla

Vöråvägen 305-307, Vörå
eller på distans via Teams

Anmälan av valda ombud från kl. 9.30.

  • Stadgeenliga höstmötesförhandlingar
  • Aktuellt om CAP-perioden
    Karin Kainlauri, chef för landsbygdsenheten vid NTM-centralen i Österbotten
  • Lantbrukspolitisk översikt
    Mats Nylund, ordförande SLC

Anmäl om deltagande senast tisdag 5.12
via formuläret eller per telefon 06 318 9200.

Alla medlemmar varmt välkomna!
Förbundsstyrelsen