ÖSP:s ordinarie höstmöte hålls måndagen den 13 december 2021 kl. 10.00 på Norrvalla,

Vöråvägen 305-307 i Vörå.

Program:

Stadgeenliga höstmötesförhandlingar

Lantbrukspolitisk översikt av Mats Nylund, ordförande SLC

Föredrag av Livsmedelsmarknadsombudsman Olli Wikberg

Utdelning av förtjänsttecken

SLC bjuder på lunch och kaffe med jubileumstårta

 

Anmälan av valda ombud från kl. 09.30.

 

Under rådande Covid-19 läge rekommenderas att man deltar i mötet endast om man är frisk och symptomfri. Vi följer myndigheternas rekommendationer beträffande sammankomster och det är även möjligt att delta i förbundsmötet på distans via Teams.

 

Vi önskar att alla som är intresserade av att delta i förbundsmötet anmäler om mötes deltagande senast 7.12 på tfn 06 3189200, osp@slc.fi eller på länken här:

Anmälan till ÖSP:s höstmöte på Norrvalla

 

 

Hjärtligt välkomna!

Förbundsstyrelsen