ÖSP:s ordinarie höstmöte hålls måndagen den 13 december 2021 kl. 10.00 på Norrvalla,

Vöråvägen 305-307 i Vörå.

Program:

Stadgeenliga höstmötesförhandlingar

Lantbrukspolitisk översikt av Mats Nylund, ordförande SLC

Föredrag av Livsmedelsmarknadsombudsman Olli Wikberg

Utdelning av förtjänsttecken

SLC bjuder på lunch och kaffe med jubileumstårta

 

Anmälan av valda ombud från kl. 09.30.

 

Under rådande Covid-19 läge rekommenderas att man deltar i mötet endast om man är frisk och symptomfri. Vi följer myndigheternas rekommendationer beträffande allmänna sammankomster och därför begränsas antalet deltagare till 100 personer. De deltagare som inte ryms med hänvisas till att delta i förbundsmötet via Teams.

Anmälningstiden till höstmötet har gått ut.

 

Förbundsstyrelsen