Ordinarie höstmöte hålls tisdagen den 15 december 2020 kl. 10.00 på Yrkesakademin i Vasa Kungsgårdsvägen 30 A och på distans via Microsoft Teams.

 

Stadgeenliga vår- och höstmötesförhandlingar samt lantbrukspolitisk översikt av Mats Nylund, ordförande SLC.

 

Anmälan av valda ombud från kl. 09.30.

 

På grund av Coronapandemin rekommenderar förbundsstyrelsen att man om möjligt deltar i mötet på distans.

 

Vi följer myndigheternas rekommendationer beträffande sammankomster.

De valda höstmötesombuden ombeds senast 10.12 meddela kansliet om deltagande i mötet.

Även övriga som önskar delta i mötet, på plats eller på distans, bör senast 10.12 anmäla om detta till osp@slc.fi eller per telefon till Gun Boström,

06 318 9200 eller 044 781 8007.

 

Hjärtligt välkomna!

 

Förbundsstyrelsen