Österbottens svenska producentförbund r.f.:s vårmöte hålls tisdagen den 11 april 2023 kl. 10.00 på Norrvalla, Vöråvägen 305-307 i Vörå.

09:00 Kaffe och semla serveras mellan kl. 9 och 10

10.00 Hälsningsanförande förbundsordförande Tomas Långgård

10.30 Aktuellt från Österbottens förbund, landskapsdirektör Mats Brandt, Österbottens förbund

11.15 Vårmötesförhandlingar

12:15 Gemensam lunch, Elsas kök (ÖSP bjuder)

13.00 Aktuellt inom lantbrukspolitiken fullmäktiges ordförande Kristian Westerholm, SLC

  • Diskussion
  • Utdelning av förtjänsttecken

 

14:45 Mötet avslutas

Anmäl via länken senast 4.4.2023