Producentkraft

Projektet Producentkraft har sitt ursprung i det förra projektet Ekonomilaboratoriet och är ett tvåårigt projekt (1.11.2023 – 30.10.2025) med syfte att stärka de österbottniska lantbruksföretagens konkurrenskraft samt innovations- och anpassningsförmåga till en föränderlig omvärld med hjälp av nätverkande och kunskapsförmedling.

Nätverkande och kunskapsförmedling är två centrala aktivitetsområden för att uppfylla ovan nämnda syfte och sträva mot projektets vision ’’Österbottens lantbruksföretag är de mest innovativa och konkurrenskraftiga i Finland’’.

Producentcaféerna från Ekonomilaboratoriets verksamhet kommer utvecklas till ett sorts gårdsråd eller styrelser med ca 4 företag per grupp som tillsammans jobbar på varandras företag. All verksamhet anpassas förstås inom vissa ramar till de behov som finns.

Anmäl dig på denna LÄNK

Förutom detta kommer podcasten Stenrik att fortsätta produceras och ett liknande evenemang som Innovationsdagen som hölls i somras kommer också ordnas.

Ekonomilaboratoriets kunskapsplattform om företagsledning och ekonomi för lantbruksföretagare samt lite excel-mallar och föreläsningsinspelningar finns på Agrihubis plattform.

Podcasten Stenriks avsnitt hittar du på Podbean och Spotify.

Som projektledare fungerar Daniel Englund
Ta gärna kontakt för att diskutera ekonomi och projekt!
daniel.englund@slc.fi eller 044 256 2743

_________________________________________________________________

Ekonomilaboratoriet

Ekonomilaboratoriet var ett nätverksbyggande, ekonomiskt och strategiskt kunskapsprojekt för att stärka lantbruksföretagens framtida utvecklingsförutsättningar i svenska Österbotten.

Målsättningen med projektet var att skapa förutsättningar till ett ekonomiskt nytänkande inom den svenska Österbottniska lantbruksbranschen genom implementering av redskap, metoder och innovationer vilka förbättrar de framtida konkurrens-möjligheterna för lantbruksföretagarna. Hjärtat i projektets kunskapsspridning var byggande av lokala nätverk i form av smågruppsverksamhet eller s.k. producentcaféer.

Förväntat resultat bestod i skapande av nätverk genom smågruppsverksamhet samt verktyg för kassaflödesanalys, budgetering och benchmarking.

Förutom detta bygger projektet även en kunskapsplattform (Agrihubi) samt producerar en podcast (Podbean, Spotify och på denna hemsida på fliken under ’Ekonomilaboratoriet’).

Projektet finansierades till 80 % med offentliga medel via programmet för utveckling av landsbygden i fastlands-Finland och EU:s landsbygdsfond. Projektets totalbudget är 250 000 euro.

Klicka på länkarna nedan för att se två presentationsfilmer om Ekonomilaboratoriet

Video om Ekonomilaboratoriet 4 min

Video om Ekonomilaboratoriet 1 min

__________________________________________________

Ta gärna kontakt!

Projektledare
Daniel Englund
tfn 044 256 2743
daniel.englund@slc.fi

  https://www.facebook.com/OSP.fi/

   https://twitter.com/ekonomilabbet

  http://www.instagram.com/ekonomilaboratoriet