Ekonomilaboratoriet

Ni missar väl inte Ekonomilaboratoriets sista evenemang Food Innovation Day!

Tid: 13-19 tisdag 20.6

Plats: Wasa Innovation Center

På evenemanget finns en minimässa med olika utställare med innovativa företagsidéer och flera intressanta föreläsningar på huvudscenen. Som huvudtalare fungerar agronom Scott Day som arbetar på en Venture Capital firma belägen i Silicon Valley som är specialiserad på Agtech. På somrarna är han lantbrukare i Manitoba.

Nedan finns schema och en mera ingående presentation av huvudtalaren.

Anmälning på denna länk.

Ifall ni önskar delta via Teams lämnar ni er mailadress i anmälningsformuläret.

Projektledaren har bokat dåligt väder till tisdagen så man behöver inte fundera på arbetet. 😉

Schema:

13:00 Evenemanget börjar, mingel

13:15 Öppningstal, Daniel Englund

13:30 Presentation av Sture Udd

14:00 Jaakko Laurinen, Boreal
Växtförädlingens betydelse, målsättningar, vad man åstadkommit och vilka utmaningar som finns.

14:30 Deltagarpresentationer
Frostdry, Caraway, Lykkan, Nykarleby Innovation Centers (NIC), Dataväxt, Österbotten på tallriken, Vaasa Entrepreneurship Society (VES), Risutec

Ca 16:00 Huvudtalare Scott Day, Fall Line Capital

17:00 Olav Nylund, Vasek – Hur starta företag?

17:45 Sluttal Daniel Englund, mingel

19:00 Fortsättning vid Bock’s Corner på egen bekostnad

Scott Day, huvudtalare på Food Innovation Day 20.6

Scott Day är lantbrukare och agronom från Manitoba i Canada med en lång, både praktisk och akademisk erfarenhet inom området. 2011 hjälpte han några vänner starta Fall-Line Capital i Silicon Valley som investerar i jordbruksmark och Agtech och fungerar för närvarande som Director of Agronomy. Scott har fått flera utmärkelser och har föreläst på t.ex. Agritechnica, Crop World, Grainworld och Future Food. Scott har också bidragit till flera böcker t.ex. ’’The Search for Sustainable Agriculture’’ och ’’Rainfed Farming Systems Around the World’’.

Scott kommer att prata om Venture Capital, dess roll i Agtech-sektorn och om hur sektorn ändras i framtiden. https://fall-line-capital.com/

__________________________________________________

Ekonomilaboratoriet är ett nätverksbyggande, ekonomiskt och strategiskt kunskapsprojekt för att stärka lantbruksföretagens framtida utvecklingsförutsättningar i svenska Österbotten.

Målsättningen med projektet är att skapa förutsättningar till ett ekonomiskt nytänkande inom den svenska Österbottniska lantbruksbranschen genom implementering av redskap, metoder och innovationer vilka förbättrar de framtida konkurrens-möjligheterna för lantbruksföretagarna. Hjärtat i projektets kunskapsspridning är byggande av lokala nätverk i form av smågruppsverksamhet eller s.k. producentcaféer.

Förväntat resultat består i skapande av nätverk genom smågruppsverksamhet samt verktyg för kassaflödesanalys, budgetering och benchmarking.

Förutom detta bygger projektet även en kunskapsplattform (Agrihubi) samt producerar en podcast (Podbean, Spotify och på denna hemsida på fliken under ’Ekonomilaboratoriet’).

Projektet finansieras till 80 % med offentliga medel via programmet för utveckling av landsbygden i fastlands-Finland och EU:s landsbygdsfond. Projektets totalbudget är 250 000 euro.

Klicka på länkarna nedan för att se två presentationsfilmer om Ekonomilaboratoriet

Video om Ekonomilaboratoriet 4 min

Video om Ekonomilaboratoriet 1 min

__________________________________________________

Ge gärna feedback om Ekonomilaboratoriets verksamhet på länken nedan:
Feedback Ekonomilaboratoriet
Feedbacken ges anonymt och publiceras inte.

 

Ta gärna kontakt!

Projektledare
Daniel Englund
tfn 044 256 2743
daniel.englund@slc.fi

  https://www.facebook.com/OSP.fi/

   https://twitter.com/ekonomilabbet

  http://www.instagram.com/ekonomilaboratoriet