Ekonomilaboratoriet är ett tvåårigt (2020-2021) nätverksbyggande, ekonomiskt och strategiskt kunskapsprojekt för att stärka lantbruksföretagens framtida utvecklingsförutsättningar i svenska Österbotten.

Målsättningen med projektet är att skapa förutsättningar till ett ekonomiskt nytänkande inom den svenska Österbottniska lantbruksbranschen genom implementering av redskap, metoder och innovationer vilka förbättrar de framtida konkurrens-möjligheterna för lantbruksföretagarna. Hjärtat i projektets kunskapsspridning är byggande av lokala nätverk i form av smågruppsverksamhet eller s.k. producentcaféer.

Förväntat resultat består i skapande av nätverk genom smågruppsverksamhet och skapandet av ett mentorprogram samt verktyg för kassaflödesanalys, budgetering och benchmarking.

Projektet finansieras till 80 % med offentliga medel via programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland och EU:s landsbygdsfond. Projektets totalbudget är 250 000 euro.

Klicka på länkarna nedan för att se två presentationsfilmer om Ekonomilaboratoriet

Video om Ekonomilaboratoriet 4 min

Video om Ekonomilaboratoriet 1 min

 

 

Ge gärna feedback om Ekonomilaboratoriets verksamhet på länken nedan:

Feedback Ekonomilaboratoriet

Feedbacken ges anonymt och publiceras inte.

 

Ta kontakt!

Projektledare

Daniel Englund

Tfn 044 256 2743

daniel.englund@slc.fi

 

Info om projektets verksamhet:

Producentcaféer:

Producentcaféerna är smågrupper där vi samlas en grupp på 5-8 personer för att diskutera olika teman. Genom att diskutera hot, möjligheter, produktionskostnader och kostnadsstrukturer försöker vi tillsammans bli lönsammare! Saker som gås igenom är t.ex. vision, strategi, kassaflödesanalys och budgetering. Vi utvecklar även olika verktyg för att följa med och planera ekonomin. Caféerna har hittills hållits enligt produktionsinriktning men man kan även forma grupper kring andra teman, hör av er om ni har förslag!

Producentcaféerna är för dig som vill utveckla ditt företag och diskutera med andra likasinnade.

Producentcaféerna är gratis för ÖSP-medlemmar.

Anmälningar på länken nedan eller till projektledaren.

 

Anmälan till producentcafé

Träffarna hålls för tillfället via Teams p.g.a. Covid-19

 

Mentorprogram

Mentorprogrammet är ett sätt att utföra kunskapsspridningen i projektet. Adepten får önska en mentor så reder projektledaren ut möjligheterna. Även mentorer får ta kontakt och anmäla sig till ’’banken’’ med mentorer.

Mentorprogrammet är gratis för ÖSP-medlemmar.

Anmälningar på länken nedan eller till projektledaren.

 

Anmälan till mentorprogram

 

 

Enskild konsultering

Den enskilda konsulteringen riktar sig till dig som vill fördjupa dig inom något ämne. Konsulteringen utförs antingen av projektledaren eller köps in av utomstående. Den enskilda konsulteringen skall inte inkräkta på programmet RÅD2020.

Anmälningar på länken nedan eller till projektledaren.

 

Anmälan till enskild konsultering

 

 

  https://www.facebook.com/OSP.fi/

   https://twitter.com/ekonomilabbet

  http://www.instagram.com/ekonomilaboratoriet