Ekonomilaboratoriet är ett tvåårigt (2020-2021) nätverksbyggande, ekonomiskt och strategiskt kunskapsprojekt för att stärka lantbruksföretagens framtida utvecklingsförutsättningar i svenska Österbotten.

Målsättningen med projektet är att skapa förutsättningar till ett ekonomiskt nytänkande inom den svenska Österbottniska lantbruksbranschen genom implementering av redskap, metoder och innovationer vilka förbättrar de framtida konkurrens-möjligheterna för lantbruksföretagarna. Hjärtat i projektets kunskapsspridning är byggande av lokala nätverk i form av smågruppsverksamhet eller s.k. producentcaféer.

Förväntat resultat består i skapande av nätverk genom smågruppsverksamhet och skapandet av ett mentorprogram samt verktyg för kassaflödesanalys, budgetering och benchmarking.

Projektet finansieras till 80 % med offentliga medel via programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland och EU:s landsbygdsfond. Projektets totalbudget är 250 000 euro.

 

Projektledare

Daniel Englund

Tfn 044 256 2743

daniel.englund@slc.fi

 

 

Klicka på denna länk för att ge feedback om Ekonomilaboratoriets verksamhet. Feedbacken ges anonymt och publiceras inte.

https://webropol.com/s/feedbackekonomilaboratoriet

 

 

 

 

Ekonomilaboratoriets projektpresentation

 

Anmälningar till Ekonomilaboratoriets producentcaféer på den här länkenAnmälningsformuläret

 

 

Anmälning till mentorprogrammet:

https://webropol.com/ep/mentorprogramanmalan

 

Anmälning till den Enskilda konsulteringen:

https://webropol.com/ep/EnskildkonsulteringAnmalan

 

 

Ekonomilaboratoriet presenterar webbserien

 

  https://www.facebook.com/OSP.fi/

   https://twitter.com/ekonomilabbet

  http://www.instagram.com/ekonomilaboratoriet