Projekt Lyftkraft (1/2019 – 3/2021) arbetar för ökat samarbete och förbättrad kommunikation mellan växthusodlare, grönsakspackerier, rådgivare, logistik, handel och konsument. Projektet försöker även guida in det österbottniska växthusklustret mot en mer efterfrågestyrd och kundorienterad produktion, dvs. ett mer konsumtionsdrivet affärsnätverk.

Fokusområden i projektet är förutom kundorientering även granskande av kvalitetsfaktorer (bl.a. smak), utmaningen med den inhemska runda tomaten och sökande av potentiella nya grödor till växthusen.

Ett konkret mål i projektet är att skapa en ”Kunskapsbank”, med andra ord en plattform (nätsida) som ska samla relevant information och material för att gynna utvecklingen av växthusbranschen i Österbotten.

Projektet finansieras av ÖSP samt Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) genom ELY-centralen i Österbotten. Totalbudgeten är ca 376 000 €.

Se mer information i projektets presentationsblad.

KONTAKT

Irene Vänninen, projektledare
Tfn +358 (0)50 593 2585
irene.vanninen@slc.fi

Moa Sunabacka, projektarbetare
Tfn +358 (0)50 476 9032
moa.sunabacka@slc.fi

Material

 

VÄXTHUSETS CHECKLISTA

 

Presentationsblad LYFTKRAFT

 

ÖSP hygienråd 2020