Vi söker en
PROJEKTLEDARE
till projektet ”Producentkraft” som är ett tvåårigt projekt som skall stärka det företagsekonomiska kunnandet hos de österbottniska jordbruksföretagen. Projektledaren ansvarar för projektets genomförande och rapportering. Anställningen är tidsbunden och upphör då projektet tar slut.

Vi förväntar oss av sökande en för arbetet lämplig universitets-, yrkeshögskole- eller annan lämplig utbildning samt insikter i jordbrukets produktionsförutsättningar. Tjänsten förutsätter god organisations- och samarbetsförmåga samt förmåga till självständigt arbete. Det ses som en fördel om sökande har tidigare erfarenhet av projektledning och rådgivningsverksamhet.

Tilläggsinformation ges av verksamhetsledare Susanne West tfn 050-5901940.

Ansökningar med löneanspråk sänds till
verksamhetsledare Susanne West
susanne.west@slc.fi

senast 27 oktober 2023.