Skördefest för unga bönder och agrologer. Den 30.10  kl. 19:00 arrangerar ungdomsklubbarna Sydösterbotten, Mellis och Norran tillsammans med Österbottens agrologklubb skördefest i Jakobstad på Restaurang Station 23. Middagen kostar 44 €. Vi ordnar med gemensam busstransport som är avgiftsfri.

Anmälan till ÖSP  via länken  eller tfn 06-3189 200 senast tisdag 26.10.  OBS! Deltagarantalet är begränsat till 50 personer.

Anmäl dig via länken senast den 26.10: https://forms.gle/qo78ChVQgF56eCWU9