ÖSP:s ordinarie vårmöte hålls måndagen den 11 april 2022 kl. 10.00 på Norrvalla,

Vöråvägen 305 – 307 i Vörå eller på distans via Microsoft Teams.

 

Stadgeenliga vårmötesförhandlingar

Verksamhetsledare Jonas Laxåback, SLC

  • lantbrukspolitisk översikt,

Skogsbruksdirektör Marko Mäki-Hakola, MTK,

  • aktuellt inom skogsbruket

Utdelning av förtjänsttecken

 

Anmälan av valda ombud från kl. 09.00.

 

De valda vårmötesombuden ombeds senast 4.4 meddela kansliet om deltagande i mötet. Även övriga som önskar delta i mötet, på plats eller på distans, bör anmäla sig senast 4.4. Anmälan görs på länken här nere eller per telefon till Gun Boström, tfn 044 781 8007.