Sockerbetstävling: Är du den odlare som har Österbottens största sockerbeta?

ÖSPs sockerbetsutskott har även i år tävlingen ”Österbottens största sockerbeta”. Kriterierna är att det skall vara en kontraktsodlare och betan ska komma från betlandet. Fina priser finns i potten. Vad sägs om en dagskryssning till Umeå med bil och mat. Biljetter till Wasa Teaters pjäs Botnia Paradis, sockerbetsfröutsäde till nästa år och mer kan komma till. Tävlingsbidragen kan sändas in till den 15.10 per mail till fredrik.grannas@slc.fi.

Sponsorer: