Österbottens svenska producentförbund r.f.:s
styrelse har lediganslagit stipendier att sökas

Håkan Malms minnesfond

  • kan sökas av österbottningar som
    studerar till agrolog på svenska i Finland

Ansökan om stipendier ur Håkan Malms minnesfond skall vara inlämnade
senast 8.3.2023 per e-post till susanne.west@slc.fi.

Ansökningarna får formuleras fritt och till ansökan om studiestipendium
bifogas åtminstone ett studieintyg.

Jubileumsfonden

Ur Jubileumsfonden beviljas stipendier som kan sökas av aktiva, verksamma och framtida förtroendevalda inom ÖSP för utbildning och skolning, till exempel för deltagande i kurser och seminarier.

Jubileumsfonden kan sökas kontinuerligt under året, dock senast 31.10.2023.
Ansökningarna får formuleras fritt.

Mera information ges av verksamhetsledare Susanne West, tfn 050 590 1940.