Österbottens svenska producentförbund r.f:s
styrelse har lediganslagit stipendier att sökas
ur Håkan Malms minnesfond och Jubileumsfonden

Stipendier ur Håkan Malms minnesfond kan sökas av österbottningar som
studerar till agrolog på svenska i Finland och ur Jubileumsfonden beviljas
stipendier som kan sökas av aktiva, verksamma och framtida förtroendevalda
inom ÖSP för utbildning och skolning, t.ex. för deltagande i kurser och
seminarier.

Ansökan om stipendier ur Håkan Malms minnesfond skall var ÖSP till handa
senast 10.3.2021 på adressen Handelsesplanaden 16 B, 65100 Vasa.

Ansökan om stipendier ur Jubileumsfonden kan sökas kontinuerligt under året,                                                                                                                                                                    dock senast 31.10.2021. Ansökningarna får formuleras fritt och till ansökan om
studiestipendium bifogas åtminstone studieintyg och ämbetsbevis. Mera
information ges av verksamhetsledare Susanne West, tfn 050 590 1940.