Stödinfo 2021

ÖSP, ProAgria ÖSL, NTM-Centralen och Landsbygdskanslierna i Österbotten  arrangerade i april i samarbete med Boden live virtuellt stödinfo i två delar. Nu kan du ta del av föreläsningarna och inbandningen

Föreläsarnas material, stödprognoser och länk till inbandningen hittar du här

Lycka till med din stödansökan. Kom ihåg att ÖSPs blankettombud står till er tjänst