Stödinfo 2021

ÖSP, ProAgria ÖSL, NTM-Centralen och Landsbygdskanslierna i Österbotten  arrangerade under april en två-delad virtuell stödansökningskurs i samarbete med Boden live. Kursen bandades.


Se stödinfo del 1

Till inspelningen av stödinfo del 1  

Program: Fredrik Grannas, ombudsman på ÖSP inleder och berättar kort info från ÖSP. Efter honom redogör Rune Forsman från NTM-centralen bl.a. för stödvillkor och övervakning, medan Dennis Jakobsson (NTM) berättar om miljöavtal och icke-produktiva investeringar. Avslutningsvis pratar Jan Flemming (NTM) om Ekoförbindelsen 2021.


Stödinfo del 2

Arrangerades den 29.4,  Till inspelningen av stödinfo del 2


Hjälp med stödansökan

Behöver du hjälp att fylla i stödansökan kan du vända dig till någon av våra blankettombud. Deras kontaktuppgifter hittar du här genom denna länk


Föreläsningsmaterial, stödprognoser och annan bra info

Djurstödprognos 2021

Stödprognos 2021

Landsbygdssekreterarnas info

Kom ihåg lista, stödvillkor, gödseltabeller osv. 2021 NTM-centralen

Aktuellt från ÖSP, om Corona och vad göra 2021

Miljöavtal stödinfo 2021 NTM- Centralen

Ekoinfo Presentation 2021 NTM-Centralen

Stöden 2023 framåt ÖSP

Frågor och svar om stödvillkoren från stödinfo del 1 19.4