ÖSP:s förbundsstyrelse 2023

Tomas Långgård,  ordförande
Niclas Sjöskog,  viceordförande
  050 555 3646
  040 551 0087

Ordinarie

Anders Lillandt, Tjöck

Pauliina Holmqvist, Karleby

Johanna Nyman, Kvevlax

Tommy Ehrs, Vörå

Jonny Kronqvist, Nykarleby

Bjarne Mara, Korsholms södra

Stefan Gulin, Närpes Trädgårdsproducenter

Anders Norrback, sakkunnig

Suppleant

Simon Ålgars, Lappfjärd

Anna-Lena Andtbacka-Fröjdö, Kronoby

Jonas Nord, Replot-Björköby

Leif Bäck, Vörå

Robin Strand, Pedersöre

Sören Stenroos, Malax

Joakim Strand, Närpes Trädgårdsproducenter

 

ÖSP:s räkenskapsgranskare 2023

Ordinarie

Mårten Vikberg, GRM

Bo Linde, dipl. ekon.

Suppleant

Mårten Kjellman GRM

Kjell Yrjans

ÖSP:s fullmäktige 2023

Lokalavdelning                                   Ordinarie                                                       Ersättare

Esse                                                         Kari Lindfors                                                    Mathias Wärn

Jeppo                                                      Patrik Fors                                                        Glen Jakobsson

Karleby                                                   Mats Holmqvist                                               Filip Häggblom

Korsholms södra                                  Nils-Erik Lång                                                  Tony Bäck

Korsnäs                                                  Roger Backholm                                              Kenneth Enlund

Kronoby                                                 Johan Drycksbäck                                           Marina Kanckus

Kvevlax                                                  Johan Knip                                                        Kaj Skräddar

Lappfjärd                                               Mikael Hoxell                                                    Susan Englund

Larsmo                                                   Ronny Snellman                                              Anders Östman

Malax                                                      Joakim Smeds                                                  Stefan Östman

Maxmo                                                  Bo-Stefan Rådman                                           Jonas Holm

Munsala                                                Sebastian Pott                                                   Andreas Westerholm

Nedervetil                                            Mats Kaitfors                                                     Helena Broända

Nykarleby                                             Daniel Lasén                                                   Tom Cederström

Närpes östra                                        David Nyman                                                    Kaj Sjögård

Oravais                                                  Johan Häggblom                                             Sofia Eriksson

Pedersöre                                             Conny Englund                                                 Maria Ingerström

Purmo                                                    Mikael Lasén                                                     Hanna Löv

Pörtom                                                   Tobias Dahlblom                                              Mikael Storbäck

Replot-Björköby                                   Jan-Mikael Östergård                                      Heidi Järf

Sideby                                                    Samuel Ingves                                                  Fredrik Antfolk

Solf                                                         Staffan Majors                                         Tom Backlund

Sundom                                                 David Köping                                                    Glenn Ahlnäs

Terjärv                                                    Jessica Flöjt                                                       Marcus Skullbacka

Tjöck                                                       Kjell Utfolk                                                        Andreas Norrbutts Västra

Närpes                                                   Hans Vikstrand                                                 Cindi Groop

Vörå                                                        Jonas Östman                                                   Kjell Granfors

Yttermark                                              Thomas Edström-Simons                              Edvard Krooks

Övermark                                              Jan-Anders Lindfors                                       Dan Kjällberg

Korsnäsnejden trädgårdsprod.        Jens Juthström                                                 Kenneth Vestberg

Malaxnejdens trädgårdsprod.         Tore Svarvar                                                      Håkan Berg

Närpes trädgårdsprod.                     Emma Granö-Ring                                           Ulf Harf

Frilandsodlarnas lokalavd.              Christer Finne                                                   David Björk

Österbottens Kött                              Tom Åstrand                                                     Daniela Sandbacka

Osuuskunta Maitosuomi                 Mats Broända                                                    Petra Thodin

Närpes Grönsaker                             Stefan Skullbacka                                            Jonathan Nordberg

Skogsvårdsför. Österbotten            Kenneth Påhls                                                  Jan-Erik Raval

Österb. Pälsdjursodlarförening     Mikael Häggdahl                                              Steven Frostdahl

Närpes Äggpackeri                            Johnny Grandell                                              Kaj Hannus

 

 

SLC:s fullmäktige 2023

Ordinarie
Robert Lillhonga, Karleby
Helena Broända, Nedervetil
Niclas Sjöskog, Purmo
Ola Sandberg, Esse
Henrik Holm, Munsala
Mikael Österberg, Oravais
Johanna Nyman, Kvevlax
Christer Finne, Solf
Johan Holmback, Malax
Josefin Norrback, Västra Närpes
Kjell Utfolk, Tjöck
Mikael Hoxell, Lappfjärd


Suppleant
Jessica Flöjt, Terjärv
Johanna Andtbacka, Kronoby
Ronny Snellman Larsmo
Jim Finell, Esse
Stefan Södergård, Vörå
Jonas Holm, Maxmo
Christoffer Ingo, Korsholms södra
David Köping. Sundom
Roger Backholm, Korsnäs
Cindi Groop, Närpes östra
Tommy Dahlgren, Sideby
Mathias Holm, Lappfjärd

Medlemmar i ÖSP:s utskott 2023

Företagarutskottet/Styrgruppen för Ekonomilaboratoriet

Ordförande Stefan Saaristo (Malax) Medlemmar:  Kjell-Göran Paxal (Solf/ÖK), Kristian Bengts (Övermark),  Lotta Storfors (Malax), Jonny Kronqvist (Nykarleby) och Anders Lillandt (Tjöck) och Nils-Erik Lång (Korsholms södra). Stefan Gulin (Närpes trädg) och Susanne West kallas som sakkunnig. Projektledaren fungerar som sekreterare.

Fårproducentutskottet

Ordförande Anders Norrback (Övermark). Medlemmar: Christer Ollqvist (Vörå), Jimmy Enlund (Larsmo) och Jonas Nord (Replot-Björköby). Österbottens fårklubbs tre representanter i utskottet är: Tor-Egil Berg, Magnus Berg och Josefin Norrback. Johanna Smith är sekreterare.

Köttutskottet

Köttutskottet
Ordförande Samuel Ingves (Sideby). Medlemmar: Cindi Groop (Västra Närpes), Mårten Strandvall (Kronoby), Ola Sandberg (Esse), Andreas Helenelund (Nykarleby), Johnny Enström (Kvevlax), Kenneth Dalkarl (Vörå), Daniel Helenelund (Solf) och Henrik Holm (Munsala). Tomas Långgård (Malax) kallas som sakkunnig. Susanne West sekreterare.

Mjölkutskottet

Ordförande Mikael Österberg (Oravais), Medlemmar:  Anna-Lena Andtbacka-Fröjdö (Kronoby), Erik Strandberg (Nykarleby), Stefan Södergård (Vörå), Christian Björknäs (Lappfjärd) och Niclas Sjöskog (Purmo). Mats Broända (Nedervetil) kallas som sakkunnig. Susanne West sekreterare.

Potatisutskottet

Ordförande Mikael Hoxell (Lappfjärd). Medlemmar:  Mari Lönnqvist (Lappfjärd), Peter Norrback (Malax), Daniel Finskas (Jeppo), Oskar Nordman (Malax), Conny Ekholm (Sundom) och Fredrik Andtfolk (Sideby). Kaj Hemberg (Lappfjärd) kallas som sakkunnig. Johanna Smith sekreterare.

Socialpolitiska utskottet

Ordförande Tommy Ehrs (Vörå) Medlemmar: Carola Nygård-Nysand (Sundom), Mårten Strandvall (Kronoby), Rickard Ingves (Sideby), Mats Björklund (Pedersöre), Erica Dahlblom (Pörtom) och Anna-Lena Andtbacka-Fröjdö (Kronoby). LPA kallas som sakkunnig. Fredrik Grannas sekreterare.

Sockerbetsutskottet

Ordförande Fredrik Ström (Solf). Medlemmar: Kristian Bengts (Övermark), Christian Hoijar (Korsholms södra), Bo-Erik Nyman (Oravais), Stefan Saaristo (Malax).  Fredrik Grannas är sekreterare.

Spannmålsutskottet

Ordförande Bengt Eklund (Närpes östra) Medlemmar: David Köping (Sundom), Mats Nordman (Pörtom), Johan Knip (Kvevlax), Andreas Westerholm (Munsala), Mårten Krokfors (Kronoby) och Johan Staffas (Vörå). Fredrik Grannas sekreterare.

Trädgårdsutskottet

Ordförande: Ordf. Joakim Strand (Närpes trädgård). Medlemmar: Jens Juthström och Mikael Åkersten (Korsnäsnejden), suppleant Kenneth Westberg, Tore Svarvar och Conny Söderback (Malaxnejden), suppleant Håkan Berg, Ulf Harf och Jennifer Ivars (Närpes trädgård), suppleant Jonathan Nordberg, Stefan Gulin ÖSP-styrelsens representant/sakkunnig och Stefan Skullbacka/Tomas Lindfors (producentägda företag). Johanna Smith sekreterare.

Utskottet för ekologisk odling

Ordf. Jussi Murto-Koivisto (Närpes östra). Medlemmar:  Bjarne Mara (Korsholms södra), Ann-Katrin Norrback (Övermark),  Johannes Stenmark (Purmo), Per-Johan Grannas (Vörå), Roger Björknäs (Lappfjärd). Steve Nyholm (Munsala) och Ann-Sofi Ljungqvist kallas som sakkunnig till utskottets möten. Johanna Smith fungerar som sekreterare.

Utskottet för unga lantbrukare

Ordf. Josefin Norrback (Närpes östra). Medlemmar: Sören Stenroos (Malax), Mats Edström (Purmo), Simon Ingves (Sideby) Filip Norrgård (Malax), Patrik Lindblad (Pörtom), Jan-Mikael Östergård (Replot-Björköby), Ines Tuohimaa (Solf/Frilands), Fredrik Fors (Pedersöre) och Kevin Lillhonga (Karleby). Fredrik Grannas sekreterare.

Äggproducentutskottet

Ordförande Tobias Dahlblom (Pörtom). Medlemmar: Björn Haga (Västra Närpes), Kaj Hannus (Närpes östra), Jonathan Hummelstedt (Yttermark), Ulrica Snåre (Kronoby) och Johnny Grandell (sakkunnig). Johanna Smith är sekreterare.

Österbottens gemensamma mark och miljöpolitiska utskott

ordinarie Bjarne Mara (Korsholms södra), suppleant Johanna Nyman (Kvevlax).

ÖSPs och Österbottens skogsvårdsförenings gemensamma skogsutskott

Ordförande Anders Lillandt (Tjöck). Medlemmar: Staffan Majors (Solf) och Niclas Sjöskog (Purmo). 3 medlemmar från skogsvårdsföreningen Österbotten och 1 medlem  från Jeppo Skogsvårdsförening. Jan Slotte är sekreterare.

Sakkunniga Mats Nylund, Patrik Majabacka och Mikko Syri.

Organisations och PR-arbetsguppens utskott

Ordförande Johanna Nyman (Kvevlax). Medlemmar: Pauliina Holmqvist (Karleby), Tommy Ehrs (Vörå), Bjarne Mara (Korsholms södra), Fredrik Grannas, Johanna Smith och Susanne West. Josefine Silfver-Majors som sekreterare.

Fågelskadearbetsgruppen

Ordförande Johanna Nyman (Kvevlax), Bjarne Mara (Korsholms södra), Patrik Nedergård (Landsbygdenssekr. Korsholm), David Köping (Sundom), Fredrik Ström (Solf), Tomas Långgård och Stefan Thölix sakkunnig. Johanna Smith är sekreterare.

Mark- och miljöpolitiska arbetsgruppen

Ordförande Bjarne Mara (Korsholms södra). Medlemmar: Anders Lillandt (Tjöck),  Johanna Nyman (Kvevlax) och Niclas Sjöskog (Purmo). Tomas Långgård kallas som sakkunnig. Johanna Smith är sekreterare.

Arbetsgruppen för Vasa hamnförbindelse

Ordförande Stefan Thölix (Korsholms södra), Fredrik Ström (Solf),  Bjarne Mara (Korsholms södra), Kjell-Göran Paxal (Solf), David Köping (Sundom) och Johanna Nyman (Kvevlax). Tomas Långgård (Malax) och Ove Ljungqvist (Solf) kallas som sakkunnig. Johanna Smith är sekreterare.