Sucros ordnar tillsammans med SLC ett svenskspråkigt odlartillfälle för sockerbetsodlare över Teams onsdag 2.2 kl. 13-16.
Information bland annat om det nya branschavtalet och aktuella kontraktsvillkor.
Är du intresserad av att delta så anmäl dig till ombudsman Fredrik Grannas på ÖSP, tfn 050 358 0198 eller fredrik.grannas@slc.fi.
ps. Kom ihåg att sockerbetsodlarnas frö- och bekämpningsmedelsbeställningar ska lämnas in senast 6.2.