Pressmeddelande 13.12.2022:

ÖSP (Österbottens svenska producentförbund r.f.) har idag, den 13.12.2022, på förbundets höstmöte återvalt Tomas Långgård från Malax till förbundets ordförande och Niclas Sjöskog från Purmo till förbundets viceordförande för år 2023.

Av de medlemmar i förbundsstyrelsen i tur att avgå återvaldes alla.

Tommy Ehrs från Vörå till ordinarie, med Leif Bäck från Vörå som ersättare.
Jonny Kronqvist  från Nykarleby till ordinarie, med Robin Strand från Pedersöre som ersättare.

Mandattiden för styrelsemedlemmar är tre år. Dessa valdes för 2023 till 2025.

Ett kompletteringsval gjordes i förbundsstyrelsen

Sören Stenroos från Malax valdes som ny ersättare till ordinarie medlem Bjarne Mara från Korsholms södra för resterande mandatperiod 2021 -2023.

_________________________________

Förbundsordförande Tomas Långgård
tfn 050 555 3646
tomas.langgard@agrolink.fi

Verksamhetsledare Johanna Smith
tfn 041 465 1094
johanna.smith@slc.fi

Ombudsman Fredrik Grannas
tfn 050358 0198
fredrik.grannas@slc.fi