Närpes Trädgårdsproducenter r.f.

Tisdag 30 juni 2020 kl. 19.00 på Dynamohuset.

 

Malaxnejdens Trädgårdsproducenter r.f.

Onsdag 1 juli 2020 kl. 19.00 på Kajane.

 

Korsnäsnejdens Trädgårdsproducenter r.f.

Torsdag 2 juli 2020 kl.18.30 på Strandmölle.

 

——————————————————————————————

Stadgeenliga ärenden.

Beslut om avgift till ÖSP:s Reklam- och PR-fond för år 2020.

 

Alla medlemmar hjärtligt välkomna.

Styrelserna