Korsnäsnejdens Trädgårdsproducenter r.f.

Tisdag 22 mars 2022 kl.18:00 på Korsnäsgården.

Trädgårdsombudsman David Pettersson från ÖSP medverkar.

 

Närpes Trädgårdsproducenter r.f.

Onsdag 23 mars 2022 kl. 18.00 på Oneil’s kitchen.

Vi bjuder på buffé. För serveringens skull önskas anmälan om deltagande till Ulf Harf,

tfn 044 516 4825, senast 20.3.

Trädgårdsombudsman David Pettersson från ÖSP medverkar.

 

 Malaxnejdens Trädgårdsproducenter r.f.

Torsdag 24 mars 2022 kl. 19.00 på Norrback Bystuga.

Trädgårdsombudsman David Pettersson från ÖSP medverkar.

 

 

Stadgeenliga ärenden.

Beslut om avgift till ÖSP:s Reklam- och PR-fond för år 2022.

 

Alla medlemmar hjärtligt välkomna.

Styrelserna