Torsdag och fredag 1-2.9.2022 ordnas Trädgårds Expo i Närpes, i Mitt i stan-huset.
ÖSP är med på mässan, kom gärna och träffa oss i monter A4 (i konsthallen).
I vår monter finns information om ÖSP, gissningstävling samt personal att diskutera aktualiteter med.

ÖSP:s föreläsningar torsdag 1.9

Kl. 13.00
Kan bekämpningen av vita flygare förbättras?
Översikt av resultaten av Jaustra-projektet.
Föreläsare: Irene Vänninen (ÖSP, Luke), Sandra Blomqvist (ÖSP) och Esa Palmujoki (Biotus Oy)
Kl. 14.00
Nya metoder är på kommande för bekämpning av tomatgallkvalster (Aculops lycopersici).
Föreläsare: Esa Palmujoki (Biotus Oy) och Irene Vänninen (Luke, ÖSP)
Mera info om våra växthusprojekt hittar du på Växtkrafts webbplats www.vakra.fi. Växtkraft är en plattform för utvecklingen av Finlands växthusbransch. Webbplatsen fungerar inte bara som materialbank och informationskanal utan även som en mötesplats för utbyte av åsikter, kunskap och erfarenhet.