Är du studerade och under 40 år?

Du vet väl om att för endast 10 € per år kan du vara medlem och få en egen LF i din postlåda. Medlem blir du genom att fylla i dina uppgifter på denna sida BLI MEDLEM. skriv i tilläggsuppgifter att du önskar bli studerandemedlem. Kom även ihåg att skicka in en kopia på ditt studieintyg varje höst.

UNGDOM  i ÖSP

ÖSPs ungdomar leds genom ett ungdomsutskott som  träffas ca fyra gånger per år för att diskutera aktuella ärenden berörande unga producenter. Utskottet  arrangerar generationsväxlingskurser och resor.

Ungdomsutskottets medlemmar 2022 är: Ordf. Josefin Norrback (Närpes östra). Medlemmar: Sören Stenroos (Malax),  Mats Edström (Purmo),  Simon Ingves (Sideby),  Patrik Lindblad (Pörtom), Filip Norrgård (Malax), Jan-Mikael Östergård (Replot-Björköby),  Sofia Eriksson (Oravais),  Anders Enlund (Esse). Fredrik Grannas är sekreterare.

 

Ungdomsklubbarna

I ÖSP finns tre klubbar för unga producenter

- Sydösterbottens ungda producenterområdet Kristinestad -Korsnäs

- Mellis unga producenter  Malax– Oravais

- Norra Svenska Österbottens unga producenter  ”Norran” Nykarleby – Karleby

Syd Österbottens unga producenter

Verksamhetsområde Kristinestad, Närpes, Korsnäs och trädgårdsavdelningarna

Som ordförande i klubben fungerar Patrik Lindblad från Pörtom i Närpes

Sydösterbottens ungdomsklubb har verksamhet för alla unga jordbrukare i området. Klubbens populäraste tillställning är den traditionella skörde/julfesten som hålls i november 
Sydösterbottens ungodmsklubb hittar ni på facebook.

Mellis unga producenter

 Verksamhetsområde Malax, Korsholm, Vasa, Vörå-Maxmo och Oravais.

Ordförande för klubben är Filip Norrgård, Filip är jordbrukare i Malax.

Aktuell verksamhet

 

Mellis i powerpark

Ungdomsklubben i Norran

För dej som är ung och bor i området mellan Karleby - Nykarleby.

 Norrans ungdomsklubb leds av Anders Enlund från Esse.

Vad som är aktuellt inom Norrans ungdomsklubb finner du på deras facebooksida