VÅRENS VERKSAMHET PÅ ÖSP

 

På grund av den rådande situationen med coronaviruset och läget med undantagstillstånd i landet kommer ÖSP:s verksamhet under de kommande veckorna att tillfälligt förändras. ÖSP följer myndigheternas riktlinjer och situationen förändras hela tiden, men följande beslut har fattats om verksamheten:

 

Alla kvarvarande lokalavdelningsårsmöten skjuts upp till en senare tidpunkt.

 

Förbundets fullmäktigemöte som det gått ut kallelse till och som var tänkt att hållas måndag 30 mars är tillsvidare uppskjutet. Inget möte hålls alltså i mars utan det kommer en ny kallelse då situationen tillåter att mötet hålls.

 

Förbundets vårmöte som var inplanerat att hållas 14 april är också tillsvidare uppskjutet till en senare tidpunkt.

 

Styrelsen har beredskap att behandla brådskande frågor. Icke brådskande möten skjuts upp. Möjligheten att ha möten på distans kommer också att användas i förbundets verksamhet under våren.

 

ÖSP:s kansli är öppet som vanligt och skattetjänst fungerar också normalt. Vi ber dock kunder och medlemmar att i första hand ta kontakt med förbundet per telefon eller e-post. Om ärendet är sådant att ett besök på kansliet behövs så ber vi att man först tar kontakt med kansliet och kommer överens om en tidpunkt för besöket.

 

ÖSP:s personal jobbar i mån av möjlighet på distans men alla är nåbara per telefon och e-post i normal ordning även de kommande veckorna. Tveka inte att kontakta oss om ni vill diskutera er egen situation eller har frågor kring myndigheternas anvisningar.

 

Susanne West

verksamhetsledare