När du vill ha hjälp med att fylla i stödansökan för din gård, kontakta VIPU-ombud

VIPU-ombud 2023

Greger Forsblom
0500 368 852 ESSE
Folke Krohn
Bjarne Mara 
Christer Öist
0500 568 251 KORSHOLM
050 557 5179 KORSHOLM
050 518 1057 KORSHOLM
Sanna Särs
Guy Norrbygård 
Markus Storbacka
040 736 2132 KARLEBY, KRONOBY
0500 563683 KARLEBY, KRONOBY
040 557 7974 KARLEBY, KRONOBY
Patrik Björknäs
040 585 4531 LAPPFJÄRD
Christian Storm
050 362 4691 MALAX
Magnus Berg
040 545 7826 MUNSALA
Johan Willman
050 462 6042 NYKARLEBY
Mikael Hägglund
0500 866 806 ORAVAIS
Jonas Kackur
050 302 5161 PEDERSÖRE
Mats Källman
050 511 1354 PURMO
Ulf Härtull
0500 320 687 VÖRÅ
Maarit Boij
0400 367 713 PÖRTOM, YTTERMARK
Stefan Guldén
050 561 1713 YTTERMARK
Stefan Nordman
040 026 6682 NÄRPES, KRISTINESTAD
Jan Granskog
050 520 6237 ÖVERMARK
Kennet Franzén
050 323 1802 ÖVERMARK

Ta hand om bonden

Ta hand om bonden på www.mela.fi Ta hand om bonden-flyer

Fjolåret medförde ekonomiska svårigheter för många jordbrukare och orsakade problem med att orka med arbetet. Regeringen anvisade i sitt krispaket ett tilläggsanslag på en miljon för att stödja lantbruksföretagare så att de orkar med arbetet. LPA fick uppgiften att genomföra de praktiska åtgärderna. 

Genom tilläggsanslaget har LPA möjlighet att erbjuda hjälp till jordbrukare som hamnat i svårigheter och startar år 2017 projektet Ta hand om bonden. Genom projektet kanaliseras följande åtgärder till lantbruksföretagare som hamnat i svårigheter:

Köptjänstförbindelse från LPA 
En lantbruksföretagare i svårigheter kan från och med januari ansöka om en köptjänstförbindelse från LPA för att skaffa tjänster till ett värde av högst 500 euro. Det kan vara fråga om experttjänster inom social- och hälsovård, ekonomi eller juridik. 

LPA anställer fyra projektanställda 
LPA  anställer fyra regionala projektanställda som ska hjälpa lantbruksföretagare att lösa problem vad gäller arbetsmotivation, arbetsförmåga och ekonomi samt hänvisa dem till den hjälp som behövs. LPA har också anställt en svenskspråkig projektarbetare, Susann Rabb, som är stationerad i Österbotten med hela Svenskfinland som arbetsfält. Susanns kontaktuppgifter från 12.1.2017 är tfn 050 3318521 och susann.rabb@mela.fi. 

Hur gå till väga om någon behöver hjälp? 
När en jordbrukare behöver hjälp inom social- och hälsovård, ekonomi eller juridik skall man kontakta projektarbetaren på området. Projektarbetaren tar kontakt med den hjälpbehövande och fyller i en ansökningsblankett "Ansökan om köptjänstförbindelse". På blanketten skall alltid finnas den regionala projektarbetarens rekommendation. Man kan inte skicka till LPA en ansökan utan rekommendation. 

Efter det skickas ansökan till LPA och där strävar man att så fort som möjligt, helst samma dag, behandla ansökan och skicka en köptjänstförbindelse (500 euro) till sökande. 

Susann Rabbs kontaktuppgifter är tfn 050 3318521 och susann.rabb@mela.fi. 

Tilläggsinformation:
http://www.mela.fi/sv/arbete-och-halsa/ta-ha

Landsbygdens stödperson nätverk

Landsbygdens stödpersonnätverk erbjuder stödpersoner för lantbrukare, skogsägare och alla invånare på landsbygden.Växer dina problem dig över huvudet, saknar du någon att tala med om vardagens bekymmer eller om en svår livssituation? Då kan du få hjälp av en svensk stödperson i din egen region eller från någon annan region.

Nätverket baserar sig på frivilligt arbetet och verksamheten omfattar hela landet. Stödpersonerna erbjuder huvudsakligen kortvarig (vanligtvis 1 - 6 månader) samtalshjälp per telefon men också långvariga stödförhållanden är möjliga.

Kontakta de ansvariga stödpersonerna direkt; du har tillgång både till svensk- och finskspråkiga stödpersoner. Tilläggsinformation och kontaktuppgifter finner du på stödpersonnätverkets hemsida www.stodperson.fi eller här nedan. Samtalsavgiften är vanlig lokal- eller mobilsamtalsavgift.

Stödpersoner i Österbotten

Anne-Maj Bergkulla-Ingves
0400 259 326

Mats Ingves
0400 788 890

Lisa Kamis-Nyfors
050 538 0221