Nu har du möjlighet att kostnadsfritt delta i projektet VOIMAX, där målsättningen är att förbättra arbetsvälbefinnandet, funktionsförmågan och konditionen.

 

Du som deltar får en helhetsbild av din fysiska funktionsförmåga och kondition. Du kan också efter eget val ta del av olika motionsformer. Målsättningen är att utveckla servicekoncept som bäst passar lantbruksföretagare.

 

Projektets viktigaste målsättningar:

  • Skapa en konditionsbesiktningsmodell för lantbruksföretagare
  • Utveckla företagarnas och företagshälsovårdens motionstjänster som svarar mot lantbruksföretagarnas behov
  • Ta fram ny information om lantbrukarföretagarnas funktionsförmåga och arbetsvälbefinnande

 

ÖSP fungerar som samarbetspart och hjälper till med att sprida information om projektet och rekrytera deltagare.

 

Genom att anmäla dig kommer du med i projektet och då får du mera information. Alla ålderskategorier kan delta, men de över 50 är vår målgrupp i projektet. Målsättningen är att få med 50–60 personer.

 

Anmälning:

https://www.chydenius.fi/sv/halsovetenskaper/forskning/voimax/anmalning

eller till Gerd Laxåback tfnVoimaxtiedote1_2020 sv. 040-8387337, gerd.laxaback@chydenius.fi

 

Mera information hittar du i det bifogade infobladet på länken här: Voimaxtiedote1_2020 sv

Susanne West på ÖSP kan ge mera info om projektet, tfn 050 590 1940