Tidpunkt: 8.10.2020 kl. 10–11

Plats: Via Microsoft Teams

 

Hur lagras kol i åkermarken? Vilka odlingsmetoder främjar kolinlagring i marken? Och hur gynnar kolinlagrande jordbruk bonden?

 

I det här webbinariet, det första inom ramen för projektet Carbon Action Svenskfinland, presenterar Anne Antman från BSAG grunderna i kolinlagrande jordbruk och jordbrukaren Patrick Nyström berättar om hur och varför han jobbar för bättre jordhälsa på sin gård Verkatakkila.

 

Tillsammans med sin sambo odlar Patrick Nyström över 200 ha åker konventionellt i Vichtis. Under de senaste fem åren har paret jobbat aktivt för att förbättra jordhälsan genom bl.a. en mångsidig växtföljd, i vilken ingår även markförbättringsvall och odling av fånggrödor, samt skötsel av vattenhushållningen. Har arbetet burit frukt? Hur påverkar det gårdens ekonomi? Vi också en titt på teorin – hur påverkar det vi gör på åkern de processer som pågår under ytan?

 

Anmäl dig via länken senast den 7.10: https://e.eventos.fi/events/bsag/webbinarium-jordbrukaren-odlingsmarken-och-klimatet-hur-vinner-alla-tre-pa-kolinlagrande-jordbruk-

 

Dela gärna Facebook-evenemanget: https://www.facebook.com/events/359748068369558

 

Har du frågor? Kontakta Anne Antman, tfn. 040 650 3690, anne.antman@bsag.fi

 

Välkommen!

 

Carbon Action (https://carbonaction.org/hem/)  är en samarbetsplattform startad av BSAG. Plattformens huvudmålsättning är att forska, verifiera och främja kolinlagring i åkermarkerna och därigenom hejda klimatförändringen och övergödningen av Östersjön. Det vetenskapliga forskningsarbetet koordineras av Meteorologiska institutet. Det svenskspråkiga delprojektet finansieras av Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC, Stiftelsen Finlandssvenska Jordfonden och Svenska Kulturfonden.