Österbotttens svenska producentförbund r.f. är en fackförening för lantbruks-, skogs- och trädgårdsproducenter i svenska Österbotten.
bli medlem du med

Bli medlem och kom med i vår gemenskap 

ÖSP är en intressebevakningsorganisation.
ÖSP bevakar svenskspråkiga jordbrukare, trädgårdsodlare och skogsägares intressen i Österbotten. Främsta orsaken att vara medlem i ÖSP är för att vi jobbar för ditt bästa. Arbete är inriktat på att bevaka och tillvarata medlemmarnas samt den svenska landsbygdens gemensamma ekonomiska, sociala och kulturella intressen
 
Samtidigt som du blir medlem i ÖSP är du även medlem av Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC
 
Vi är partipolitiskt obundna, utan statsstöd fungerande facklig organisation. SLC har lagstadgad förhandlingsrätt med staten. Intressebevakningen finansieras genom medlemsavgifter och avkasting på eget kapital.

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund (SLC) är den finlandssvenska landsbygdens intresseorganisation. SLC är centralorganisation för:

- Österbottens svenska producentförbund (ÖSP)
 - SLC Nyland (NSP)
 - SLC Åboland  (ÅSP)
 - Ålands producentförbund (ÅPF)

SLC är medlem i Nordens Bondeorganisationers Centralråd - NBC och i , producentorganisationen inom EU.
SLC ger ut tidningen Landsbygdens Folk, i vilken Lantmän och Andelsfolk LoA ingår som månadsbilaga.

Speciellt viktiga frågor för oss är:
 • Utkomsten och sysselsättningen
 • Äganderätten
 • Den sociala välfärden
 • Miljön
 • Etik och kvalitet gällande livsmedelsproduktion
 • Marknadsföring och konsumentupplysning
 • Prissättning

 

Vårt viktigaste mål är att besvara:
 • En livskraftig landsbygd
 • En trygg inhemsk livsmedelsförsörjning
Vi når resultat genom att:
 • Vi är en aktiv kraft i samhället
 • Vi påverkar allmänheten, politikerna och myndigheterna
 • Vi blir hörda som sakkunniga i arbetsgrupper och i lagberedningen
 • Vi ger utlåtanden
 • Vi samarbetar med andra närstående organisationer
För mer information om medlemsavgifter, medlemsförmåner och verksamhet, kontakta vårt kansli.
 

Bli medlem

Fyll i nedastående tabell för att ansöka om medlemskap

Bli medlem

Välj medlemsform:

Förnamn och efternamn (obligatorisk)

Gatuadress, postadress (obligatorisk)

Telefon (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ditt meddelande

Skriv in följande tecken

captcha