Bli medlem

Österbottens svenska producentförbund r.f. är en intresseorganisation för lantbruks-, skogs- och trädgårdsproducenter i svenska Österbotten.

20220623_234717

Bli medlem och kom med i vår gemenskap

ÖSP är en intressebevakningsorganisation som bevakar svenskspråkiga jordbrukare, trädgårdsodlare och skogsägares intressen i Österbotten. Främsta orsaken att vara medlem i ÖSP är för att vi jobbar för ditt bästa. Arbetet är inriktat på att bevaka och tillvarata medlemmarnas samt den svenska landsbygdens gemensamma ekonomiska, sociala och kulturella intressen.

Samtidigt som du blir medlem i ÖSP är du även medlem av Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC.

Vi är partipolitiskt obundna, utan statsstöd fungerande facklig organisationer. SLC har lagstadgad förhandlingsrätt med staten. Intressebevakningen finansieras genom medlemsavgifter och avkastning på eget kapital.

Ansök om att bli medlem