Vipuombud och stödpersonal

När du vill ha hjälp med att fylla i stödansökan för din gård, kontakta våra VIPU-ombud.

VIPU-ombud 2024

Patrik Björknäs
040 585 4531
LAPPFJÄRD

Stefan Nordman
040 026 6682
NÄRPES, KRISTINESTAD

Maarit Boij
0400 367 713
PÖRTOM, YTTERMARK

Stefan Guldén
050 561 1713
YTTERMARK

Jan Granskog
050 520 6237
ÖVERMARK

Kennet Franzén
050 323 1802
ÖVERMARK

Christian Storm
050 362 4691
MALAX

Bjarne Mara
050 557 5179
KORSHOLM

Christer Öist
050 518 1057
KORSHOLM

Ulf Härtull
0500 320 687
VÖRÅ

Mikael Hägglund
0500 866 806
ORAVAIS

Magnus Berg
040 545 7826
MUNSALA

Jonas Kackur
050 302 5161
PEDERSÖRE

Mats Källman
050 511 1354
PURMO

Sanna Särs
040 736 2132
KARLEBY, KRONOBY

Guy Norrbygård
0500 563683
KARLEBY, KRONOBY

Markus Storbacka
040 557 7974
KARLEBY, KRONOBY

Ta hand om bonden

Projektet Ta hand om bonden hjälper lantbruksföretagare att orka och stödjer bönder som befinner sig i en svår livssituation. Projektets långsiktiga mål är att utveckla en modell för tidigt ingripande och bilda ett nätverk av lantbrukets intressentgrupper som stöd för lantbruksföretagare.

Kontaktuppgifter Österbotten:
Susann Rabb
050 3318521
susann.rabb@mela.fi.

Tilläggsinformation:
Ta hand om bonden på www.mela.fi.
Ta hand om bonden-flyer.
www.mela.fi/sv/arbete-och-halsa/ta-ha

Landsbygdens stödpersonnätverk

Landsbygdens stödpersonnätverk erbjuder stödpersoner för lantbrukare, skogsägare och alla invånare på landsbygden. Växer dina problem dig över huvudet, saknar du någon att tala med om vardagens bekymmer eller om en svår livssituation? Då kan du få hjälp av en svensk stödperson i din egen region eller från någon annan region.

Nätverket baserar sig på frivilligt arbetet och verksamheten omfattar hela landet. Stödpersonerna erbjuder huvudsakligen kortvarig (vanligtvis 1-6 månader) samtalshjälp per telefon men också långvariga stödförhållanden är möjliga.

Kontakta de ansvariga stödpersonerna direkt; du har tillgång både till svensk- och finskspråkiga stödpersoner.

Tilläggsinformation och kontaktuppgifter finner du på stödpersonnätverkets hemsida eller här nedan. Samtalsavgiften är vanlig lokal- eller mobilsamtalsavgift.

Stödpersoner i Österbotten

Mats Ingves
0400 788 890

Anne-Maj Bergkulla-Ingves
0400 259 326