Medlemsförmåner

20230829_211350

Det lönar sig att vara medlem

Genom att vara medlem i ÖSP är du med och hjälper organisationen att påverka i för dig viktiga frågor samtidigt som du får den senaste informationen om vad som är aktuellt i lantbruket. Som medlem får du även medlemstidningen Landsbygdens Folk. Medlemskapet ger dig tillgång till intressebevakning, sakkunnigtjänster samt konkreta medlemsförmåner i form av rabatter på varor och tjänster. Medlemskapet ger dig också möjlighet att samverka med andra som verkar och bor på landsbygden.

Medlemsförmånerna är ständigt under utveckling och mera om dem kan du läsa på SLC:s hemsidor