Styrelse, fullmäktige och utskott

ÖSP:s förbundsstyrelse 2024

Tomas Långgård
Ordförande

+358 (0)50 555 3646

Niclas Sjöskog
Vice ordförande

+358(0)40 551 0087

Ordinarie

Anders Lillandt
Tjöck

+358 (0)50 463 2196

Pauliina Holmqvist
Karleby

+358 (0)50 330 9901

Johanna Nyman
Kvevlax

+358 (0)50 561 6857

Tommy Ehrs
Vörå

+358 (0)50 560 1753

Jonny Kronqvist
Nykarleby

+358 (0)50 596 6476

Bjarne Mara
Korsholms södra

+358 (0)50 557 5179

Stefan Gulin
Närpes Trädgårdsproducenter

+358 (0)400 697 025

Suppleanter

Simon Ålgars, Lappfjärd
   (Anders Lillandt)
Anna-Lena Andtbacka-Fröjdö, Kronoby
   (Pauliina Holmqvist)
Jonas Nord, Replot-Björköby
   (Johanna Nyman)
Leif Bäck, Vörå
   (Tommy Ehrs)
Robin Strand, Pedersöre
   (Jonny Kronqvist)
Sören Stenroos, Malax
   (Bjarne Mara)
Joakim Strand, Närpes trädgårdsproducenter
   (Stefan Gulin)

Sakkunniga

Till förbundets styrelsemöten kallas Mats Nylund (SLC), Kenneth Påhls (Skogsvårdsföreningen Österbotten) och Anders Norrback (riksdagsledamot) som sakkunniga.

ÖSP:s räkenskapsgranskare 2024

Ordinarie

Mårten Vikberg, GRM
Bo Linde, dipl. ekon.

Suppleant

Mårten Kjellman GRM
Kjell Yrjans

 

ÖSP:s fullmäktige 2024

Lokalavdelning

Esse
Jeppo
Karleby
Korsholms södra
Korsnäs
Kronoby
Kvevlax
Lappfjärd
Larsmo
Malax
Maxmo
Munsala
Nedervetil
Nykarleby
Närpes östra
Oravais
Pedersöre
Purmo
Pörtom
Replot-Björköby
Sideby
Solf
Sundom
Terjärv
Tjöck
Västra Närpes
Vörå
Yttermark
Övermark
Korsnäsnejden trädgårdsproducenter
Malaxnejdens trädgårdsproducenter
Närpes trädgårdsproducenter
Frilandsodlarnas lokalavdelning
Österbottens Kött
Osuuskunta Maitosuomi
Närpes Grönsaker
Skogsvårdsföreningen i Österbotten
Österbottens Pälsdjursodlarförening
Dava Foods (Närpes Äggpackeri)
Jeppo potatis

 

Ordinarie

Kari Lindfors
Patrik Fors
Mats Holmqvist
Nils-Erik Lång
Roger Backholm
Johan Drycksbäck
Johan Knip
Mikael Hoxell
Ronny Snellman
Joakim Smeds
Bo-Stefan Rådman
Sebastian Pott
Anton Broända
Daniel Lasén
David Nyman
Johan Häggblom
Conny Englund
Mikael Lasén
Tobias Dahlblom
Jan-Mikael Östergård
Samuel Ingves
Staffan Majors
David Köping
Jessica Flöjt
Kjell Utfolk
Hans Vikstrand
Jonas Östman
Thomas Edström-Simons
Jan-Anders Lindfors
Jens Juthström
Tore Svarvar
Emma Granö-Ring
Christer Finne
Tom Åstrand
Mats Broända
Tomas Lindfors
Kenneth Påhls
Robert Nygård
Johnny Grandell
Sören Lawast

 

Ersättare

Mathias Wärn
Glen Jakobsson
Filip Häggblom
Tony Bäck
Kenneth Enlund
Marina Kanckos
Kaj Skräddar
Susan Englund
Anders Östman
Stefan Östman
Jonas Holm
Andreas Westerholm
Silas Nyman
Tom Cederström
Kaj Sjögård
Sofia Eriksson
Maria Ingerström
Hanna Löv
Mikael Storbäck
Heidi Järf
Fredrik Antfolk
Tom Backlund
Glenn Ahlnäs
Marcus Skullbacka
Andreas Norrbutts
Cindi Groop
Kjell Granfors
Edvard Krooks
Dan Kjällberg
Kenneth Vestberg
Håkan Berg
Ulf Harf
David Björk
Daniela Sandbacka
Petra Thodin
Jonathan Nordberg
Jan-Erik Ravals
Steven Frostdahl
Kaj Hannus
Markus Jussila

SLC:s fullmäktige 2024

Ordinarie

Robert Lillhonga, Karleby
Helena Broända, Nedervetil
Niclas Sjöskog, Purmo
Ola Sandberg, Esse
Henrik Holm, Munsala
Mikael Österberg, Oravais
Johanna Nyman, Kvevlax
Christer Finne, Solf
Johan Holmback, Malax
Josefin Norrback, Närpes östra
Kjell Utfolk, Tjöck
Mikael Hoxell, Lappfjärd

Suppleant

Jessica Flöjt, Terjärv
Johanna Andtbacka, Kronoby
Ronny Snellman Larsmo
Jim Finell, Esse
Stefan Södergård, Vörå
Jonas Holm, Maxmo
Jonas Nord, Replot-Björköby
David Köping, Sundom
Jennifer Ivars, Närpes trädgårdsproducenter
Cindi Groop, Västra Närpes
Tommy Dahlgren, Sideby
Mathias Holm, Lappfjärd

Medlemmar i ÖSP:s utskott 2024

Äggproducentutskottet
Ordf. Tobias Dahlblom (Pörtom), Björn Haga (Västra Närpes), Kaj Hannus (Närpes östra), Jonathan Hummelstedt (Yttermark), Ulrica Snåre (Kronoby) och Johnny Grandell (sakkunnig). Susanne West sekreterare.

Fårproducentutskottet
Ordf. Anders Norrback (Övermark), Christer Ollqvist (Vörå), Jimmy Enlund (Larsmo) och Jonas Nord (Replot-Björköby). Österbottens fårklubbs tre representanter i utskottet är Bo Aura (Korsholms södra), Magnus Berg och Josefin Norrback. Susanne West sekreterare.

Trädgårdsutskottet
Ordf. Emma Granö-Ring (Närpes trädgård), Jens Juthström och Mikael Åkersten (Korsnäsnejden), suppleant Kenneth Westberg, Tore Svarvar och Conny Söderback (Malaxnejden), suppleant Håkan Berg, Patrik Sigg och Jennifer Ivars (Närpes trädgård), suppleant Jonathan Nordberg, Stefan Gulin ÖSP-styrelsens representant/sakkunnig och Tomas Lindfors (producentägda företag). Johanna Smith sekreterare.

Potatisutskottet
Ordf. Mari Lönnqvist (Lappfjärd), Simon Ålgars (Lappfjärd), Peter Norrback (Malax), Daniel Finskas (Jeppo), Oskar Nordman (Malax), Conny Ekholm (Sundom) och Fredrik Andtfolk (Sideby). Kaj Hemberg (Lappfjärd) kallas som sakkunnig. Johanna Smith sekreterare.

Spannmålsutskottet
Ordf. Bengt Eklund (Närpes östra), David Köping (Sundom), Mats Nordman (Pörtom), Johan Knip (Kvevlax), Cecilia Cederberg (Kronoby), Andreas Westerholm (Munsala) och Johan Staffas (Vörå). Fredrik Grannas sekreterare.

Mjölkutskottet
Ordf. Mikael Österberg (Oravais), Anna-Lena Andtbacka-Fröjdö (Kronoby), Erik Strandberg (Nykarleby), Stefan Södergård (Vörå), Christian Björknäs (Lappfjärd), Kenneth Granbacka (Terjärv) och Niclas Sjöskog (Purmo). Mats Broända (Nedervetil) kallas som sakkunnig. Susanne West sekreterare.

Köttutskottet
Ordf. Samuel Ingves (Sideby), Cindi Groop (Västra Närpes), Mårten Strandvall (Kronoby), Ola Sandberg (Esse), Glenn Sundqvist (Pedersöre), Andreas Helenelund (Nykarleby), Johnny Enström (Kvevlax), Kenneth Dalkarl (Vörå), Daniel Helenelund (Solf) och Henrik Holm (Munsala). Tomas Långgård (Malax) kallas som sakkunnig. Susanne West sekreterare.

Ungdomsutskottet
Ordf. Josefin Norrback (Närpes östra), Mats Edström (Purmo), Simon Ingves (Sideby) Filip Norrgård (Malax), Patrik Lindblad (Pörtom), Jan-Mikael Östergård (Replot-Björköby), Ines Tuohimaa (Solf/Frilands), Alva Enqvist (Purmo) och Kevin Lillhonga (Karleby). Sören Stenroos (Malax) kallas som sakkunnig. Fredrik Grannas sekreterare.

Sockerbetsutskottet
Ordf. Fredrik Ström (Solf), Bo-Erik Nyman (Oravais), Kristian Bengts (Övermark), Christian Hoijar (Korsholms södra) och Stefan Saaristo (Malax). Fredrik Grannas sekreterare.

Utskottet för ekologisk odling
Ordf. Bjarne Mara (Korsholms södra), Jussi Murto-Koivisto (Närpes östra), Mia Drycksbäck (Kronoby), Johannes Stenmark (Purmo), Carl-Magnus Löfqvist (Oravais) och Roger Björknäs (Lappfjärd). Steve Nyholm (Munsala) och Ann-Sofi Ljungqvist (EkoNu) kallas som sakkunniga till utskottets möten. Fredrik Grannas sekreterare.

Socialpolitiska utskottet Ordf. Tommy Ehrs (Vörå), Carola Nygård-Nysand (Sundom), Rickard Ingves (Sideby), Mats Björklund (Pedersöre), Jonathan Backholm (Korsnäs), Erica Dahlblom (Pörtom) och Anna-Lena Andtbacka-Fröjdö (Kronoby). LPA kallas som sakkunnig. Fredrik Grannas sekreterare.

Företagarutskottet/Styrgruppen för Ekonomi laboratoriet
Ordf. Stefan Saaristo (Malax), Kjell-Göran Paxal (Solf/ÖK), Kristian Bengts (Övermark), Lotta Storfors (Malax), Jonny Kronqvist (Nykarleby)) och Nils-Erik Lång (Korsholms södra). Stefan Gulin och Susanne West kallas som sakkunniga. Projektledaren fungerar som sekreterare.

Österbottens gemensamma mark- och miljöpolitiska utskott
Ordinarie Bjarne Mara (Korsholms södra), suppleant Johanna Nyman (Kvevlax).

ÖSP:s och Österbottens skogsvårdsförenings gemensamma skogsutskott
Ordf. Anders Lillandt (Tjöck), Staffan Majors (Solf), Niclas Sjöskog (Purmo). 3 medlemmar från skogsvårdsföreningen Österbotten och 1 medlem från Jeppo skogsvårdsförening. Jan Slotte sekreterare.

Sakkunniga: Mats Nylund, Patrik Majabacka, Mikko Syri

Organisations- och PR-arbetsgruppen
Ordf. Pauliina Holmqvist (Karleby), Johanna Nyman (Kvevlax), Bjarne Mara (Korsholms Södra), Tommy Ehrs (Vörå), Susanne West, Fredrik Grannas, Johanna Smith och Josefine Silfver-Majors sekreterare.

Finansrådet
Ordf. Tomas Långgård (Malax), Niclas Sjöskog (Purmo), Mats Nylund (medlem), Anders Lillandt (Tjöck), Lena Hallvar (kassör), Christian Partanen (Andelsbanken), Johanna Smith och Susanne West (sekreterare).

ARBETSGRUPPER:

Arbetsgruppen för Vasa hamnförbindelse
Ordf. Stefan Thölix (Korsholm södra), Fredrik Ström (Solf), Bjarne Mara (Korsholms södra), Kjell-Göran Paxal (Solf) och David Köping (Sundom). Tomas Långgård kallas som sakkunnig. Susanne West sekreterare.