Producentkraft

Projektet Producentkraft har sitt ursprung i det förra projektet Ekonomilaboratoriet och är ett tvåårigt projekt (1.11.2023 – 30.10.2025) med syfte att stärka de österbottniska lantbruksföretagens konkurrenskraft samt innovations- och anpassningsförmåga till en föränderlig omvärld med hjälp av nätverkande och kunskapsförmedling.

Nätverkande och kunskapsförmedling är två centrala aktivitetsområden för att uppfylla ovan nämnda syfte och sträva mot projektets vision ’’Österbottens lantbruksföretag är de mest innovativa och konkurrenskraftiga i Finland’’.

Producentcaféerna från Ekonomilaboratoriets verksamhet kommer utvecklas till ett sorts gårdsråd eller styrelser med ca 4 företag per grupp som tillsammans jobbar på varandras företag. All verksamhet anpassas förstås inom vissa ramar till de behov som finns.

Anmäl dig på denna LÄNK

Förutom detta kommer podcasten Stenrik att fortsätta produceras och ett liknande evenemang som Innovationsdagen som hölls i somras kommer också ordnas.

Ekonomilaboratoriets kunskapsplattform om företagsledning och ekonomi för lantbruksföretagare samt lite excel-mallar och föreläsningsinspelningar finns på Agrihubis plattform.

Podcasten Stenriks avsnitt hittar du på Podbean och Spotify.

Projektledare Daniel Englund
Ta gärna kontakt för att diskutera ekonomi och projekt:
daniel.englund@slc.fi eller 044 256 2743

Podcasten Stenrik

Denna podcast handlar om ekonomi och företagsledning med syftet att höja konkurrenskraften i Österbottens lantbruksföretag. I avsnitten intervjuas lantbruksföretagare eller personer som jobbar i anknytning till branschen om ett aktuellt ämne. Man kan lyssna på podcasten här samt  via Spotify- eller Podbean-apparna.