Skicka in ärende till styrelsen

Motioner till Österbottens svenska producentförbund kan lämnas in under hela året. Motioner inlämnade senast sista februari behandlas på förbundets vårmöte och motioner inlämnade senast sista oktober behandlas på förbundets höstmöte.