SLC

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund (SLC) är den finlandssvenska landsbygdens intresseorganisation. SLC är centralorganisation för:

  • Österbottens svenska producentförbund (ÖSP)
  • SLC Nyland (NSP)
  • SLC Åboland  (ÅSP)
  • Ålands producentförbund (ÅPF)
 

SLC är medlem i Nordens Bondeorganisationers Centralråd (NBC) och i producentorganisationen inom EU (COPA-COGECA). 

SLC ger ut tidningen Landsbygdens Folk.