SLC

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund (SLC) är den finlandssvenska landsbygdens intresseorganisation.

SLC är centralorganisation för:

 

SLC är medlem i Nordens Bondeorganisationers Centralråd (NBC) och i producentorganisationen inom EU (COPA-COGECA). 

SLC ger ut tidningen Landsbygdens Folk.