Projekt

Ekonomilaboratoriet

Ekonomilaboratoriet är ett nätverksbyggande, ekonomiskt och strategiskt kunskapsprojekt för att stärka lantbruksföretagens framtida utvecklingsförutsättningar i svenska Österbotten. Läs mer!

VattRe

VattRe-projektet undersöker metoder för att behandla och recirkulera bevattningsvatten vid växthusodlingar.  Läs mer!

Jaustra

Projekt Jaustra arbetar för att utvärdera och utveckla nya bekämpningsstrategier för vita flygare i växthusproduktion. Läs mer!

Digitomkku

Projekt Digitomkku jobbar med utveckling av s.k. databaserad odling som blir allt vanligare inom också växthusproduktion. Läs mer!

 

 

WEBBPLATSEN VÄXTKRAFT (VAKRA.FI) LANSERAD! 

ÖSPs alla växthusprojekt finns nu samlade på en gemensam webbplats kallad Växtkraft, besök oss på adressen:

https://vakra.fi/

Ni är även välkomna att följa projekten på vårt instagramkonto med samma namn:

https://www.instagram.com/vakra.fi/

Växtkraft fungerar som en plattform för utvecklingen av den inhemska växthusbranschen. Fyra växthusprojekt ligger bakom webbplatsen; Innoväxthus (avslutat) och pågående Lyftkraft, Digitomkku och Jaustra.

På Växtkraft informerar vi om vad som är aktuellt i projekten och man kan ta del av projektens material i form av dokument och videon. Snart kommer även en inloggningsfunktion att vara tillgänglig! Via den kommer ÖSPs medlemmar få tillgång till mer material och ett diskussionsforum.