Välkomna på ÖSP:s vårmöte 8 april 2024!

Österbottens svenska producentförbund r.f. ORDINARIE VÅRMÖTE Måndag 8 april 2024 kl. 10.00 vid Norrvalla (Vöråvägen 305-307, Vörå) eller på distans via Teams Stadgeenliga vårmötesförhandlingar Lantbrukspolitisk översiktJonas Laxåback, verksamhetsledare SLC Jordbrukets framtid i ÖsterbottenMeira-Pia Lohiluoma,direktör ProAgria Lantbrukssällskapet Anmälan av valda ombud från kl. 9.30. Anmäl om deltagande senast tisdag 2.4.via anmälningsformuläret eller per telefon 06 318 […]